Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii
Catedra Geodezie, Cadastru şi Geotehnică
Centrul Tehnologiilor GeoInformatice

English Русский Româna
 Principală
 Proiecte
 E-mail
 Noutăţile
 Profesorii noştrii
 Contact
 Intrare
Numele : Dilan
Prenumele : Vitalie

Curriculum VitaeMesager 5/1, apt. 11
MD-2069 Chisinau
Republica Moldova
Tel. (3732) 755994
E-mail: vitalidilan@yahoo.com
Vitalie DILANDate personale
Data naşterii 25.11.1972
Starea civilă căsătorit

Experienţa Profesională
Academică
2005 – prezent Lector superior universitar
Universitatea de Stat Tiraspol
Catedra Geografie Generală
Laboratorul Sisteme Informaţionale Geografice
1996 – 2005 Lector universitar
Universitatea de Stat Tiraspol
Catedra Geografie Generală
1995 – 1996 Lector-stagiar
Universitatea de Stat Tiraspol
Catedra Geografie Fizică Generală

1996-2004 Profesor de Geografie, (cumul)
Liceul Privat Moldo-Turc

1995-1997 Cercetător, (cumul)
Institutul Naţional de Ecologie
Laboratorul “Geoecologie”

Sectorul Nonprofit
2000 – present Preşedinte
Asociaţia de Ecoturism din R. Moldova

2004 – present Membru al Consiliului de Administrare
Societatea de Geografie din R. Moldova

2003 – present Membru
Intergraph GeoSpatial Users Community (IUGC)


Instruire
Post-universitară
1999– 1/11/ 2005 Doctorand, frecvenţă redusă
Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi, România
Departmentul Geografie
Specializarea: Geografie fizică
Universitară
1990-1995 Universitatea de Stat Tiraspol
Facultatea: Geografie
Specializarea: Profesor şcolar de geografie şi biologie

Instruire Continuă 2003 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cursuri :
Psihopedagogia învăţământului formativ
Conceptul curricular al disciplinei (geografia)
Tehnologii de predare/învăţare/evaluare
Informatizarea procesului educaţional

Cunoştinţe PC
Software Microsoft Office
Word, Excel, PowerPoint, Front Page
GIS
Intergraph GeoMedia 5.x
ArcView GIS 3.x
ArcGis Desktop (8.x, 9.x)
TNTMips, ERDAS IMAGINE 8.x
Landserf 2.x
Idrisi Kilimanjaro
Systeme de operare Windows, Windows NT

Navigare Internet Internet Explorer, Opera

Limbi
Româna – nativ
Rusa – fluent
Engleza – intermediar

 
All Rights Reserved. 2006.
Developed by CTIG. Programmed by Iacovlev Pavel